Slide 1
Jak przywracamy rentowność firmy transportu drogowego?
Powierz Nam przywrócenie rentowności transportu drogowego w ramach Interim Management
Slide 1
Optymalizacja kosztów transportu, magazynowania, zakupów.
Doradztwo w zarządzaniu logistyką i zarządzaniu logistycznym.
Restrukturyzacja firmy transportowej z LOGISTICO
Restrukturyzacja firmy
Ile kosztuje restrukturyzacja uproszczona firmy transportowej

Czym się zajmujemy?

Log Cons Ltd. jest butikiem doradczym, który specjalizuje się w świeżym spojrzeniu na szeroko rozumiane wyzwania związane z logistyką. Tworzymy dedykowane i skuteczne strategie rozwojów przedsiębiorstw. Pracujemy dla firm z szeroko rozumianych branży logistycznej (transport, spedycja, magazynowanie, e-commerce, projekty logistyczne, grupy zakupowe i konkursy ofert)  oraz podmiotów produkcyjnych i handlowych, które chciałby z logistyki uczynić realny element swojej przewagi konkurencyjnej.

Analiza sytuacji przedsiębiorstw

Zajmujmy się analizą sytuacji przedsiębiorstw i audytem ich strategii. Pomagamy w odnalezieniu sensu prowadzenia biznesu i diagnozujemy kulturę organizacji. W imieniu właścicieli i kadry zarządzającej stoimy na straży konsekwencji w procesie zmian. Wyszukujemy i rozwijamy spośród pracowników i kandydatów do pracy talenty, które będą dalej rozwijać przedsiębiorstwo klienta.

Restrukturyzacja firmy

Przeprowadzamy przez proces zmian, inicjujemy fuzje, przejęcia i przekształcenia firmy oraz przeprowadzamy procesy pozyskania inwestora lub realizacji deinwestycji z prowadzonej działalności. Przenosimy działalność do nowych podmiotów i przeprowadzamy restrukturyzacje podmiotów istniejących wspierając właścicieli i kadrę zarządzają mentoringiem i coachingiem.

1.

Indywidualne doradztwo logistyczne

Zapewniamy kompleksowe i spersonalizowane doradztwo logistyczne, które uwzględnia unikalne potrzeby i wyzwania Twojej firmy. Nasi doświadczeni doradcy współpracują z Tobą, aby zidentyfikować obszary optymalizacji, opracować strategie logistyczne i wdrożyć skuteczne rozwiązania, które przyczynią się do poprawy efektywności i rentowności Twojego łańcucha dostaw.

2.

Analiza i optymalizacja łańcucha dostaw

Przeprowadzamy szczegółową analizę Twojego łańcucha dostaw, identyfikując potencjalne obszary poprawy i optymalizacji. Nasi eksperci pomogą Ci zoptymalizować procesy zaopatrzenia, zarządzanie zapasami, dystrybucję i transport, abyś mógł osiągnąć lepszą kontrolę kosztów, zwiększyć efektywność operacyjną i dostosować się do zmieniających się potrzeb rynkowych.

3.

Szkolenia i rozwój kompetencji

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem logistyki, czy pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie łańcuchem dostaw, oferujemy różnorodne szkolenia i programy rozwojowe. Nasze szkolenia obejmują tematy takie jak optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie magazynem, technologie logistyczne i wiele innych. Dzięki naszym szkoleniom zyskasz nowe umiejętności i wiedzę, która pomoże Ci skutecznie zarządzać logistyką i podnieść poziom efektywności w swojej organizacji.

Partnerzy zarządzający

gsw (1)
Grzegorz Woelke
Przewaga dzięki logistyce Out Of The Box
Więcej o mnie - holistyczne doświadczenie zawodowe oraz wieloletnia praktyka operacyjna w różnych branżach

1. Wprowadzenie
Jestem doświadczonym managerem specjalizującym się obecnie w zarządzaniu zmianą i tworzeniu strategii opartych na wykorzystaniu przewagi logistycznej przedsiębiorstwa. Działam w szeroko rozumianym obszarze operacyjnym na styku logistyki, produkcji, zakupów i dystrybucji. Moje ponad dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zostało zdobyte w korporacjach międzynarodowych jak i przy współpracy z właścicielami dużych firm rodzinnych.

2. Międzynarodowe środowisko
Jako sobą wychowana za granicą posiadam łatwość funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i komunikuje się biegle w języku francuski, włoskim i angielskim. Pracowałem przez wiele miesięcy na placówce we Francji oraz w spółkach na terenie Niemiec i Włoch.

3. Gałęzie transportu
W karierze zawodowej związany byłem z wieloma gałęziami transportu morskim (linie żeglugowe, transport kontenerowy), drogowym w tym specjalistycznym transportem pojazdów i ładunków kubaturowych. Dodatkowym doświadczeniem są transporty ponadgabarytowe (m.in. autobusy). W branży transportu drogowego posiadam praktyczne doświadczenie w pierwszej linii z finansowaniem i eksploatacja środków transportu, planowaniem pracy kierowców, tworzenie planów pracy, tzw. koszyków wymiany kierowców na zachodzie, analizy spalania (posiadam prawo jazdy C=E oraz certyfikat trenerski programu eco-effect IRU). Potrafię projektować analizy rentowności środków transportu, relacji i całych kontraktów z klientami oraz poszczególnych rynków (wjazdy i wyjazdy) wraz określeniem bezpiecznego poziomu zaangażowania pojazdów na danym rynku.

4. Dyrektor logistyki
Jako dyrektor logistyki zajmowałem się logistyką zaopatrzenia w surowce i półprodukty oraz międzynarodową dystrybucją wyrobów gotowych również do innych jurysdykcji celnych i podatkowych z uwzględnieniem odpraw celnych i taryfikacji towarów. Odpowiadałem za budżety zakupowe do 60 mln zł. Z uwagi na pełnią od 2000 roku funkcję biegłego sądowego uzyskałem wiedzę o opakowaniach towarów ich mocowaniu i kształtowaniu, szkodach w transporcie oraz odpowiedzialności przewoźników i spedytorów. W swojej karierze zawodowej tworzyłem i rozwijałem od zera projekty logistyczne i spółki oraz restrukturyzowałem podmioty istniejące. Kierowałem projektami logistycznymi w składzie komitetów sterujących oraz jako kierownik projektu.
Będąc dyrektorem logistyki realizowałem projekty przeniesienia do Polski linii produkcyjnych w branży automotive (przetwórstwo tworzyw sztucznych) kierowałam magazynami surowca i wyrobu gotowego wraz z logistyka zagospodarowania i segregowania odpadów. Realizowałem projekty logistyczne związanych z przetwórstwem i przemieszczeniami odpadów i zastosowania ich do produkcji) branża drzewna i branża tekstylna).

5. Projekt magazynowy greenfield
Za swoje największe osiągniecie w logistyce magazynowej uważam budowę w standardzie greenfield magazynu o powierzchni 26.000 m2 w Kielcach wraz z pozyskaniem finansowania połączonego z wdrożeniem WMS (Consafe) oraz unikalnego systemu regałów przesuwnych.

6. Systemy IT
Wdrożenia systemów informatycznych TMS i telematyki obejmują programy Inter Lan – Speed, Marcos, Transics oraz Scout w tym praca z mapami specjalistycznymi. Ponadto posiadam dużą wiedzę na temat systemów visibility takich jak np. Project 44. Zaprojektowałem dla jednego z dostawców systemów moduł control tower oparty od dashbordy do zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego na poziomie operacyjnym i finansowym. Posiadam praktyczne doświadczenie w tworzeniu paneli do zarządzania w postaci raportu zarządczego zawierającego wskaźniki operacyjne wraz prognoza na okresy przyszłe.

7. Poziomy zarządzania i zasoby ludzkie
Przeszedłem w tym czasie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej od spedytora (praca na studiach), po przez sprzedawcę produktu logistycznego, kierownik biura i oddziału do szczebla dyrektora zarządzającego, dyrektora logistyki i członka zarządu.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników kilkadziesiąt do ok. 500 osób) (kierowcy C+E, magazynierzy, agenci celni, spedytorzy, dyspozytorzy planiści produkcji oraz transportu). Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi obejmuje rekrutację, motywowanie, zarządzanie przez cele, opracowywanie wskaźników i systemów premiowych oraz ocen wydajności, tworzenie procedur i map prochów.
Najlepsze wyniki osiągam, kiedy projekt obejmuje budowanie zespołu od początku oraz restrukturyzację przedsiębiorstwa z wykorzystaniem szeroko rozumianej logistyki dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej (organizacje dojrzałe).

8. Wiedza teoretyczna
Jestem nie tylko praktykiem, ale mam solidną podbudowę teoretyczną na którą składają się wykształcenie prawnicze (UAM specjalizacja umowy przewozu i spedycji w systemach prawnych państw europejskich), podyplomowe studia kierunkowe – manager logistyki oraz przygotowana do obrony praca doktorska pt. „Model wdrożeniowy zwinnego łańcucha dostaw” (politechnika Poznańska). Moje zainteresowania badawcze to zjawisko kooperencji oraz ekonomia behawioralna. W latach 2016-2018 wykładałem przedmiot „Logistyka w handlu zagranicznym” na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jestem autorem wielu publikacji branżowych opublikowanych w Harvard Business Revue, Transport Manager i czasopismach naukowych. Jestem spedytorem dyplomowanym FIATA no 1848 oraz posiadam CPC Diploma IRU.
Posiadam praktyczną umiejętność tworzenia map procesów i procedur operacyjnych dla produkcji, sprzedaży i zakupów oraz recyclingu w ujęciu przepływu materiałów i logistyki.

9. Działalność społeczna
Od roku 2023 jestem ekspertem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz arbitrem sądu polubownego przy Izbie. Oraz auditorem wewnętrznym ISO 9001. Jestem założycielem i fundatorem LOGISTICO The Independent Think Tank. W latach 2010-2018 przez dwie kadencję byłem członkiem Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (w latach 2014-2018 jako wiceprzewodniczący).

norbert-bogucki2
Norbert Bogucki
Bezpieczna logistyka Out Of The Box
Ukończył pierwsze w Polsce podyplomowe studia na kierunku Inspektora danych osobowych w Wyższej Szkole Bankowej. Dla kilkunastu firm z kapitałem polskim i zagranicznym pełni funkcję Inspektora ochrony danych osobowych. Od ponad 20 lat zajmuje się bezpieczeństwem biznesu, a od blisko 10 lat dodatkowo specjalizuję się w ochronie danych osobowych. Na bieżąco analizuje też ze stan prawny, decyzje i wytyczne Prezesa UODO, prowadzi samodzielnie korespondencję z Urzędem, w tym w kwestii zgłaszania naruszeń.

Publikuje w prasie krajowej również rekomendacje związane z określonymi decyzjami Prezesa UODO, prowadzi szkolenia, zwiększając świadomość swoich Klientów.

Wdraża i stosuje praktyce standardy ISO 9001, 28000, 27001.

Nasz Zespół

man-suit-tie_3729
Dyrektor zarządzający

15 lat doświadczenia -> zarządzanie całym przedsiębiorstwem - transport, spedycja, magazynowanie, usługi dodane w kraju i za granicą, wdrażanie TMS, plan i budżet, S&OP, budżetowanie, wskaźniki, wynagradzanie i motywowanie zespołu kierowców i biura, zaawansowane negocjacje - w tym z instytucjami finansowymi, restrukturyzacje (zakres operacyjny).

man-suit-tie_3729
Dyrektor operacyjny transportu

15 lat doświadczenie -> floty własne do 500 aut, kilkuset kierowców - w tym transport specjalistyczny, wdrażanie TMS, zarządzanie kierowcami, systemy jazdy, wymiany załóg, zatrudnianie cudzoziemców, skuteczna realizacja zaplanowanych budżetów.

man-suit-tie_3729
Dyrektor spedycji

10 lat doświadczenia -> prowadzenie do 100 małych przewoźników i kilka oddziałów w kraju i za granicą.

man-suit-tie_3729
Kierownik floty/serwisu

8 lat doświadczenia -> serwis, eksploatacja pojazdów, utrzymanie zdatności, doświadczenie również jako mistrz serwisu.

man-suit-tie_3729
Kierownik/mistrz magazynu

5 lat doświadczenia -> planowanie zmian asymetrycznych, zarządzanie zmianami w magazynie, WMS.

regular_3084264
Analityk operacyjny

5 lat doświadczenia -> wykształcenie matematyczne i statystyczne, praktyczne doświadczenie w pracy z danymi TMS/WMS, telematyka, finansowanie pojazdów i magazynów, cash flow. przygotowanie analiz i rekomendacji.

man-suit-tie_3729
Zagraniczny sprzedawcy usług transportu i magazynowania (senior)

specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży transportu drogowego - w trzech krajach (Holandia, Francja, Włochy), native speakers z doświadczeniem w branży, usługowe prowadzenie przedstawicielstw dla polskich przewoźników w formie spółek spedycyjnych zarejestrowanych w tych krajach (bezpośredni dostęp do klientów zagranicznych), przejęcia lokalnych podmiotów dla uzyskania zagranicznego brandu dla polskiego przewoźnika drogowego.

man-suit-tie_3729
Broker

15-letnie doświadczenie w branży obsługi transportu drogowego (OCP, OCS, komunikacyjne, likwidacja szkód)

man-suit-tie_3729
Trenerzy kierowców

Trenerzy kierowców - kierowcy z kilkunastoletnim stażem i dysonujący certyfikatami trenerskimi IRU. Projekty weryfikacji kandydatów na kierowców przed przyjęciem do pracy, projekty eco-effect (redukcja spalania) i poprawa techniki jazdy oraz minimalizacja szkód, nadzór nad techniką jazdy kierowców i udzielanie informacji zwrotnej każdemu kierowcy indywidualne telefonicznie i mailowo, ocena kierowców do zwolnień i szkód.

Profile członków naszego zespołu są zanonimizowane z uwagi na pracę u naszych klientów systemie interim management i ich wymagania w tym zakresie.

Nasz Zespół

man-suit-tie_3729
Dyrektor zarządzający

15 lat doświadczenia -> zarządzanie całym przedsiębiorstwem - transport, spedycja, magazynowanie, usługi dodane w kraju i za granicą, wdrażanie TMS, plan i budżet, S&OP, budżetowanie, wskaźniki, wynagradzanie i motywowanie zespołu kierowców i biura, zaawansowane negocjacje - w tym z instytucjami finansowymi, restrukturyzacje (zakres operacyjny).

man-suit-tie_3729
Dyrektor operacyjny transportu

15 lat doświadczenie -> floty własne do 500 aut, kilkuset kierowców - w tym transport specjalistyczny, wdrażanie TMS, zarządzanie kierowcami, systemy jazdy, wymiany załóg, zatrudnianie cudzoziemców, skuteczna realizacja zaplanowanych budżetów.

man-suit-tie_3729
Dyrektor spedycji

10 lat doświadczenia -> prowadzenie do 100 małych przewoźników i kilka oddziałów w kraju i za granicą.

man-suit-tie_3729
Kierownik floty/serwisu

8 lat doświadczenia -> serwis, eksploatacja pojazdów, utrzymanie zdatności, doświadczenie również jako mistrz serwisu.

man-suit-tie_3729
Kierownik/mistrz magazynu

5 lat doświadczenia -> planowanie zmian asymetrycznych, zarządzanie zmianami w magazynie, WMS.

regular_3084264
Analityk operacyjny

5 lat doświadczenia -> wykształcenie matematyczne i statystyczne, praktyczne doświadczenie w pracy z danymi TMS/WMS, telematyka, finansowanie pojazdów i magazynów, cash flow. przygotowanie analiz i rekomendacji.

man-suit-tie_3729
Zagraniczny sprzedawcy usług transportu i magazynowania (senior)

specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży transportu drogowego - w trzech krajach (Holandia, Francja, Włochy), native speakers z doświadczeniem w branży, usługowe prowadzenie przedstawicielstw dla polskich przewoźników w formie spółek spedycyjnych zarejestrowanych w tych krajach (bezpośredni dostęp do klientów zagranicznych), przejęcia lokalnych podmiotów dla uzyskania zagranicznego brandu dla polskiego przewoźnika drogowego.

man-suit-tie_3729
Broker

15-letnie doświadczenie w branży obsługi transportu drogowego (OCP, OCS, komunikacyjne, likwidacja szkód)

man-suit-tie_3729
Trenerzy kierowców

Trenerzy kierowców - kierowcy z kilkunastoletnim stażem i dysonujący certyfikatami trenerskimi IRU. Projekty weryfikacji kandydatów na kierowców przed przyjęciem do pracy, projekty eco-effect (redukcja spalania) i poprawa techniki jazdy oraz minimalizacja szkód, nadzór nad techniką jazdy kierowców i udzielanie informacji zwrotnej każdemu kierowcy indywidualne telefonicznie i mailowo, ocena kierowców do zwolnień i szkód.

Profile członków naszego zespołu są zanonimizowane z uwagi na pracę u naszych klientów systemie interim management i ich wymagania w tym zakresie.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Doradztwo w zarządzaniu logistycznym i zarządzaniu logistyką

Doradztwo w zakresie szybkiej diagnozy sytuacji i strategii przedsiębiorstwa – czyli poznajmy się i zobaczmy co możemy dla siebie nawzajem
zrobić.

Zobacz więcej
Zapobieganie nadużyciom, niegospodarności, krytycznym naruszeniom bezpieczeństwa oraz OSINT

Dostarczenie klientowi wsparcia i wiedzy dotyczącej optymalizacji i doskonalenia działań transportowych.

Zobacz więcej
Chcesz wybrać system TMS zintegrowany z tematyką ale słyszałeś, ze wdrożenie może się nie udać?

Zorganizujemy Tobie i Twojemu zespołowi wizytę referencyjna u firmy użytkującej system dostawcy, którego chcesz wybrać.

Zobacz więcej
Kupiłeś dobry system TMS / WMS dla swoje firmy i masz wrażenie nic się nie zmieniło?

Przeprowadzimy przez proces wyboru sytemu lub jego pierwsze lub ponowne wdrożenie. Damy jasną i obiektywna odpowiedź co jest nie tak.

Zobacz więcej

Zamów bezpłatną konsultację. Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i wypełnisz formularz.

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy, zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.”

Henry Ford

Co obejmuje optymalizacja procesów transportowych?

Jeśli prowadzisz firmę produkcyjną, handlową lub usługową wydatki na transport z pewnością stanowią dużą część Twoich kosztów. Optymalizacja kosztów transportu to działania, które pozwalają na:

  • uzyskanie najkorzystniejszych stawek transportowych na rynku,
  • uniknięcie opłat za puste przestrzenie ładunkowe i tzw. puste przebiegi,
  • optymalizację tras dostaw w przypadku posiadania własnej floty,
  • dostarczanie produktów z użyciem nowoczesnego i przyjaznego środowisku taboru.
Oszczędność kosztów
Skrócenie czasu dostaw
Wyższa wydajność floty
Poprawa śledzenia i kontroli

Ile kosztuje restrukturyzacja uproszczona firmy transportowej?

Restrukturyzacja firmy transportowej – Koszty naszych usług doradczych zostały starannie skalkulowane, mając na uwadze korzystne warunki nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza oferta obejmuje również prognozę wpływu naszego doradztwa na wyniki Twojego przedsiębiorstwa.

Cieszymy się, że wśród naszych klientów znajdują się również firmy składające się z kilku osób. Dzięki naszym usługom, nawet na wczesnym etapie rozwoju, pomagamy w tworzeniu silnej kultury organizacyjnej, ustanawianiu standardów i procedur, co umożliwia dalszy rozwój oraz skalowanie biznesu.

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem kosztów doradztwa dla Twojej firmy, serdecznie zapraszamy do skorzystania z darmowej konsultacji. Chętnie wysłuchamy Twojej sytuacji i omówimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Warto zaznaczyć, że jesteśmy w pełni przygotowani technicznie, aby realizować wszystkie nasze usługi w trybie zdalnym. Wymaga to jedynie podstawowych narzędzi, takich jak Teams lub Meet, co sprawia, że cały proces jest łatwy i dostępny dla Ciebie.

Jeśli masz pytania dotyczące kosztów restrukturyzacji uproszczonej dla firmy transportowej, zachęcamy do zamówienia konsultacji i podzielenia się szczegółami swojej sytuacji. Jesteśmy gotowi, aby dostosować nasze usługi do Twoich konkretnych potrzeb.

Jak obliczyć rentowność firmy transportowej? Przywrócenie rentowności w firmie transportowej.

Ocena rentowności firmy transportowej jest kluczowa dla zrozumienia efektywności jej działalności. W procesie analizy finansowej należy uwzględnić zarówno przychody, jak i koszty operacyjne. Identyfikacja wszystkich związanych z transportem kosztów, takich jak paliwo, utrzymanie pojazdów czy wynagrodzenia kierowców, jest niezbędna. Analiza rentowności może być prowadzona na różnych poziomach, uwzględniając segmenty biznesu, poszczególne trasy czy okresy czasu. Istotne jest także uwzględnienie czynników zewnętrznych, takich jak zmiany cen paliwa czy przepisy rynkowe. Korzystanie z narzędzi finansowych, takich jak oprogramowanie do zarządzania flotą, ułatwia precyzyjne monitorowanie danych i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Ile czasu trwa restrukturyzacja firmy transportowej?

Proces restrukturyzacji firmy transportowej, obejmujący optymalizację kosztów i dostosowanie struktury działalności, może różnić się pod względem czasu w zależności od wielu czynników. Każdy przypadek jest wyjątkowy, a skala zmian oraz specyfika branży wpływają na trwanie tego procesu. W celu uzyskania spersonalizowanej oceny i skonsultowania możliwości restrukturyzacji z nami, zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych. Jesteśmy gotowi, by wspólnie opracować strategię dostosowaną do konkretnych potrzeb Państwa firmy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć rozmowę i przyspieszyć proces restrukturyzacji dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Na czym polega optymalizacja kosztów transportu?

Optymalizacja kosztów transportu to kompleksowy proces, którego celem jest efektywne zarządzanie wydatkami związanymi z przemieszczaniem towarów. W skrócie, polega na minimalizacji kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie jakości świadczonych usług transportowych. Kluczowe elementy optymalizacji kosztów transportu obejmują analizę tras, zoptymalizowane planowanie tras, aktywne negocjacje z dostawcami, monitorowanie zużycia paliwa, zarządzanie flotą pojazdów, wykorzystanie nowoczesnych technologii i automatyzację procesów, a także analizę danych. Optymalizacja kosztów transportu to dynamiczny proces, który wymaga stałego monitorowania i dostosowywania strategii do zmieniających się warunków rynkowych. Wdrażając skuteczne praktyki optymalizacyjne, firmy transportowe mogą osiągnąć bardziej efektywne i ekonomiczne funkcjonowanie.

+
trwających projektów
+
projektów ukończonych
+
zadowolonych klientów
przepracowanych godzin

Umów się na bezpłatną konsultację już teraz